Pečovská Nová Ves má novú publikáciu o dejinách obce

Pečovská Nová Ves má novú publikáciu o dejinách obce

Obec Pečovská Nová Ves vydala v rámci osláv 770.výročia prvej písomnej zmienky o obci novú publikáciu o svojich dejinách s názvom „Pečovská Nová Ves – Potulky dejinami.“

Aj keď je Pečovská Nová Ves mimoriadne bohatá na historické pamiatky, vlastné dejiny mala doposiaľ zmapované len v malom rozsahu. Doteraz jediná publikácia, ktorá o obci vyšla je z roku 1998, jej autorom je Martin Pado a nesie názov „Pečovská Nová Ves včera a dnes.“ Vedenie obce sa rozhodlo, že čas aj technika tlače za 20 rokov výrazne pokročili a obec si zaslúži novú publikáciu o svojich dejinách.

Výnimočnosť knihy spočíva v tom, že prvýkrát boli systematicky preskúmané svetské aj náboženské dejiny obce, vďaka čomu čitateľ získa množstvo nových poznatkov o časoch dávno minulých. Kniha prináša vďaka odborníkom z Prešovskej univerzity a Krajského pamiatkového úradu v štyroch kapitolách a na 185 stranách okrem textov aj množstvo doteraz nepublikovaných historických fotografií, zoznam predsedov MNV a starostov aj zoznam kňazov, ktorí v obci pôsobili od 17.storočia až po súčasnosť.  Kvôli obálke knihy sa robili špeciálne nočné zábery obce.

Kniha bola verejnosti predstavená v piatok 24.augusta, v predvečer jarmoku, na miestnom amfiteátri, následne bola počas jarmoku k dispozícii aj verejnosti. Záujemcovia si môžu publikáciu  ešte zakúpiť na obecnom úrade počas úradných hodín.