Pečovskonovoveský šľapák 2018 – výsledková listina