Ponuka pre remeselníkov a vystavovateľov: staňte sa súčasť jarmoku!

Ponuka pre remeselníkov a vystavovateľov: staňte sa súčasť jarmoku!

V záujme prezentovať Vašu šikovnosť a zručnosť a zachovať pôvodnú remeselnícku tradíciu Vás srdečne pozývame na náš jarmok, ktorý sa bude konať dňa 24.8.2019 – v sobotu od 8.00  hod. do 18.00 hod.

Podmienky účasti:

  • svoju účasť potvrďte zaslaním vyplnenej návratky na adresu OcÚ, najneskôr do 16. augusta 2019
  • ďalšie informácie na tel. č. 051/4583177 alebo 0907/386114
  • e-mail: urad@pecovska.sk /Ing.Alena Nalevanková/
  • pre vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta je potrebné zaslať kópiu živnostenského oprávnenia a kópiu 3. strany z knihy ERP alebo čestné prehlásenie o tom, že nie ste povinný používať ERP
  • v prípade potreby prívodu el. energie si zabezpečte vlastný zdroj alebo oznámte vopred Vašu požiadavku

 

prihláška na jarmok pre remeselníkov a vystavovateľov