Pozývame seniorov na podujatie: Október-mesiac úcty k starším