Zachovanie pôvodného zdravotného obvodu

Zachovanie pôvodného zdravotného obvodu

Zachovanie pôvodného zdravotného obvodu – pediatrickej (detskej) ambulancie v Pečovskej Novej Vsi

 

Vážení občania,

informácia o prerozdelení obvodu pediatrickej (detskej) ambulancie sa ruší z dôvodu toho, že sa obci podarilo zabezpečiť detskú lekárku, ktorá prevezme zdravotný obvod po nebohej MUDr. Márií Szaboovej.

Zdravotnú starostlivosť v pediatrickej ambulancii v obci Pečovskej Novej Vsi na ulici Školskej 818 (budova bývalého klubu dôchodcov v areáli ZŠ Pečovská Nová Ves) bude zabezpečovať MUDr. Renáta Gerová pod spoločnosťou PEDIATRIC, s. r. o., Pečovská Nová Ves od 1. marca 2022.

Telefonický kontakt na ambulanciu je 0910/730178, telefonický kontakt na lekárku MUDr. Renátu Gerovú je 0907/333643.

Zdravotný obvod v Pečovskej Novej Vsi je zachovaný pre obce Červenica pri Sabinove, Jakubová Voľa, Hanigovce, Ľutina a Olejníkov vrátane miestnej časti Majdan.

Pacientmi ambulancie sú naďalej aj pacienti narodení od roku 1992 vrátané detí narodených v roku 2022.