Prerušenie distribúcie elektriny – 1.3.2017

Prerušenie distribúcie elektriny – 1.3.2017

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude dňa 1.3.2017 prerušená dodávka elektrickej energie na týchto uliciach v obci Pečovská Nová Ves

od 7.30 h do 10.30 h – ulica Za Majerom

od 11.30 h do 14.30 h – ulica Ľutinská