Prerušenie distribúcie elektriny – 13.5.2019

Prerušenie distribúcie elektriny – 13.5.2019

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje, že z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v termíne 13.5.2019 od 12.30 h do 15.30 h v časti obce Pečovská Nová Ves, a to:

na ul. Na Pečovec,
na ul. Poľský dvor,
na ul. Hlavnej úsek od č.d. 20 po č.d. 36, úsek od č.d. 70 po č.d. 81, č.d. 117,
na ul. Školskej úsek od č.d. 1 po č.d. 4, úsek od č.d. 21 po č.d. 24.