Prerušenie distribúcie elektriny – 21.2.2020 a 24.2.2020

Prerušenie distribúcie elektriny – 21.2.2020 a 24.2.2020

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje, že z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne 21. februára 2020 od 08.00 h do 11.00 h – v časti obce Pečovská Nová Ves – rómska osada, ul. Na Trubalovec za mostíkom cez Ľutinku smer k rómskej osade

v termíne 24. februára 2020 od 08.00 h do 11.00 h – v časti obce Pečovská Nová Ves – ul. Kostolná, ul. Záhradná, ul. Hlavná úsek od č. d. 40 po č. d. 50, úsek od č. d. 64 po č.d. 69.