Prerušenie distribúcie elektriny – 23.4.2019

Prerušenie distribúcie elektriny – 23.4.2019

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje, že z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v termíne 23.4.2019 od 10.30 h do 13.30.hod. v časti obce Pečovská Nová Ves, a to

na ul. Jabloňovej,
na ul. Školskej úsek od č.d. 5 po č.d. 20, č.d. 26, č.d. 527,
na ul. Mlynskej od č.d. 11 po č.d. 24,
na ul. Kostolnej od č.d. 27 po č.d. 38, č.d. 421,
na ihrisku
a v základnej škole.