Prerušenie distribúcie elektriny – 3.8.2021 a 4.8.2021 – ul. Kvetná, ul. Na Trubalovec

Prerušenie distribúcie elektriny – 3.8.2021 a 4.8.2021 – ul. Kvetná, ul. Na Trubalovec

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje plánované prerušenie distribúcie elektriny v obci Pečovská Nová Ves

v termíne 3.8.2021 od 08:00 h do 16:30 h  a 4.8.2021 od 08:00 do 16:30 h – ul. Na Trubalovec, ul. Kvetná

oznámenie v súbore pdf  eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny

v termíne 3.8.2021 od 08:10 h do 16:30 h  a 4.8.2021 od 08:10 do 16:30 h – ul. Kvetná, ul. Na Trubalovec

oznámenie v súbore pdf  eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny3

prerusenie_distribucie_elektriny_03082021_04082021