Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje, že z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy je v obci Pečovská Nová Ves naplánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcich termínoch a časoch:

17. august 2020 od 08:00 h do 15:30 h – celá ul. Mlynská, ul. Orgovánová, ul. Na Dujave č.d. 31, 32, 34

18. august 2020 od 08:00 h do 15:30 h – ul. Mlynská, ul. Orgovánová, ul. Železničná, ul. Kostolná, ul. Na Dujave č.d. 31, 32, 34, ul. Za Ľutinkou č.d. 18, 19, 20, 22, 23, 23A

24. august 2020 od 08:00 h do 15:30 h – ul. Školská úsek od č.d. 1 po č.d. 11, úsek od č.d. 16 po č.d. 24, ul. Na Rybníkoch úsek od č.d. 1 po č.d. 15, č.d. 24, 28, ul. Hlavná č.d. 67, 447, 534, 535, 536

25. august 2020 od 08.00 h do 15:30 h – celá ul. Jabloňová

3. september 2020 od 08:00 h do 15:30 h – ul. Mlynská od č.d. 4 po č.d. 10, č.d. 742/26, ul. Orgovánová č.d. 30, 32, 33, ul. Za Ľutinkou úsek od č.d. 18 po č.d. 23

4. september 2020 od 08:00 h do 15:30 h – celá ul. Mlynská, ul. Orgovánová, ul. Na Dujave č.d. 31, 32, 34

7. september 2020 od 08:00 h do 15:30 h – ul. Mlynská, ul. Orgovánová, ul. Železničná, ul. Kostolná, ul. Na Dujave č.d. 31, 32, 34, ul. Za Ľutinkou č.d. 18, 19, 20, 22, 23, 23A

8. september 2020 od 08:00 h do 15:30 h – celá ul. Kostolná, celá ul. Železničná, ul. Školská úsek od č.d. 1 po č.d. 11, úsek od č.d. 16 po č.d. 24, ul. Mlynská úsek od č.d. 1 po č.d. 3, úsek od č.d. 11 po č.d. 37, ul Na Rybníkoch úsek od č.d. 1 po č.d. 15, č.d. 24, 28

16. september 2020 od 08:00 h do 15:30 h – ul. Školská úsek od č.d. 1 po č.d. 11, úsek od č.d. 16 po č.d. 24, ul. Na Rybníkoch úsek od č.d. 1 po č.d. 15, č.d. 24, 28, ul. Hlavná č.d. 67, 447, 534, 535, 536

17. september 2020 od 08:10 h do 15:30 h – celá ul. Jabloňová, ul. Školská úsek od č.d. 458/11  po č.d. 452/5, úsek od č.d. 522/16 po č.d. 527/20 + garáže na ul. Školská, ul. Železničná, ul. Na Rybníkoch úsek od č.d. 1 po č.d. 15, č.d. 24, 28, ul. Kostolná úsek od č.d. 42 po č.d. 48

21. september 2020 od 08:00 h do 15:30 h – celá ul. Jabloňová

22. september 2020 od 08:00 h do 15:30 h – ul. Školská úsek od č.d. 1 po č.d. 11, úsek od č.d. 16 po č.d. 24, ul. Na Rybníkoch úsek od č.d. 1 po č.d. 15, č.d. 24, 28, ul. Hlavná č.d. 67, 447, 534, 535, 536