Propozície XXV. ročník Prvomájového behu zdravia a Pečovskonovoveský šľapák

Propozície XXV. ročník Prvomájového behu zdravia a Pečovskonovoveský šľapák

Usporiadateľ :   Obecný úrad Pečovská Nová Ves a Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves

Termín pretekov:  1. máj  2019

Kategórie a dĺžky tratí :

 

Hlavná kategória   –   Pečovskonovoveský šľapák – 18 km

Trasa vedie z námestia pred Kostolom sv. Ondreja v Pečovskej  Novej Vsi smer Olejníkov (nákupné stredisko) a späť:

 

A  Muži do 39 rokov (nar. 1980 – 2001)

B  Muži 40 – 49 rokov  (nar. 1970 – 1979)

C  Muži 50 – 59 rokov  (nar. 1960 – 1969)

D  Muži 60 – 69 rokov (nar. 1950  –  1959)

E  Muži 70 a viac rokov  ( nar.1949 a skôr)

 

F  Ženy do 34 rokov (nar. 1985 – 2001)

G  Ženy 35 – 49 rokov  (nar. 1984 – 1970 )

H  Ženy 50 -59 rokov (nar. 1960 – 1969)

I   Ženy nad 60 rokov ( nar. 1959 a skôr)

 

Beh o cenu starostu obce – 5 km

18-roční a starší občania obce Pečovská Nová Ves

Preteky detských kategórií:    na Kostolnej ulici

Deti 4–5 ročné (nar. 2014 – 2015)                       –      50 m

Deti 6–7 ročné (nar. 2012 – 2013)                       –    100 m

Žiaci/žiačky 8–9 roční (nar. 2010– 2011)          –    200 m

Žiaci/žiačky 10–11 roční (nar. 2008 – 2009)         –    300 m

Žiaci/žiačky 12–14 roční (nar. 2005 – 2007)             –    500 m

Juniori / juniorky  15–17 roční (nar. 2002 – 2004)  –  1500 m

Pretek rodičov s deťmi do 4 rokov

Pri účasti menej ako 3 pretekárov v kategórii si usporiadateľ vyhradzuje právo zlúčiť kategóriu s mladšou vekovou kategóriou.

 

Prihlášky a informácie:

 

Obecný úrad Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves

fax: 051/4583 421

e-mail: obec@pecovska.sk

Ing. Alena Nalevanková       0907 386114   urad@pecovska.sk

 

 

Č a s o v ý    h a r m o n o g r a m :

 

12,00 – 13,30 hod.    registrácia účastníkov pretekov v budove ZŠ v Pečovskej

Novej Vsi,  ul. Školská 12

13,50 hod.                     otvorenie preteku Prvomájového behu zdravia

14,00 hod.                     štart hlavnej kategórie Pečovskonovoveského šľapáku

14,10 – 15,00 hod.    preteky detských kategórií

14,30 hod.                     štart behu o cenu starostu obce

16,30 hod.                     vyhlásenie výsledkov XXV. ročníka Prvomájového behu

zdravia  v priestoroch amfiteátra

 

Občerstvenie:        na trati voda, v cieli teplý čaj, pivo, guláš

Štartovné:    5,-  EUR           iba účastníci Pečovskonovoveského šľapáku

 

Ceny:   Prví traja z každej kategórie hlavného behu získajú finančné odmeny.

Beh o cenu starostu obce – prví traja finančné odmeny.

V juniorských a detských kategóriách – prví traja vecné odmeny.

 

Štartovné podmienky:

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a musia mať preukaz poistenca a preukaz totožnosti. Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky. Pretekári sú povinní podriadiť sa rozhodnutiu hlavného rozhodcu.