Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR ku COVID-19

Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR ku COVID-19

Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí