Rozhodnutie – povolenie na zriadenie vodnej stavby – Vodovod Pečovská Nová Ves, č.p. 511/1, 513/5 – verejná vyhláška

Rozhodnutie – povolenie na zriadenie vodnej stavby – Vodovod Pečovská Nová Ves, č.p. 511/1, 513/5 – verejná vyhláška

Rozhodnutie – povolenie na zriadenie vodnej stavby – Vodovod Pečovská Nová Ves, č.p. 511/1, 513/5 – verejná vyhláška

v súbore pdf  rozhodnutie_povolenie_vodovod_pnv_na_parcele_511_1_513_5