Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia – Odstránenie havarijného stavu priepustu ID 16936 na ceste III/3183 – verejná vyhláška

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia – Odstránenie havarijného stavu priepustu ID 16936 na ceste III/3183 – verejná vyhláška

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia pre líniovú – inžiniersku stavbu: Odstránenie havarijného stavu priepustu ID 16936 na ceste III/3183 (Pečovská Nová Ves – Ľutina) – verejná vyhláška

v súbore pdf  rozhodnutie_o_predlzeni_platnosti_sp_cestny_priepust