Rozhodnutie – predĺženie platnosti stavebného povolenia – Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť: Bukovec – verejná vyhláška

Rozhodnutie – predĺženie platnosti stavebného povolenia – Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť: Bukovec – verejná vyhláška

Rozhodnutie – predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu: Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť: Bukovec – verejná vyhláška

v súbore pdf  predlzenie_sp_bukovec