Rozhodnutie o prerušení konania – MK k židovskému cintorínu

Rozhodnutie o prerušení konania – MK k židovskému cintorínu

Rozhodnutie o prerušení konania vo veci územného konania pre umiestnenie stavby Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi

v súbore pdf  rozhodnutie_o_preruseni_konania_mk_k_zidovskemu_cintorinu