Rozhodnutie o zastavení územného konania – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská, VN prípojka, NN vedenie, Trafostanica – verejná vyhláška

Rozhodnutie o zastavení územného konania – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská, VN prípojka, NN vedenie, Trafostanica – verejná vyhláška

Rozhodnutie o zastavení konania vo veci umiestnenia stavby – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská, SO 01 VN prípojka 22 kV, SO 02 NN vedenie, PS 01 Transformačná stanica 22/0,4 kV – verejná vyhláška

v súbore pdf  rozhodnutie_o_zastaveni_uzemneho_konania_pnv_ibv_mlynska_vn_nn_ts