Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

v súbore pdf  rozhodnutie_zmena_stavby_miestna_komunikacia_k_zidovskemu_cintorinu_pnv