Sanácia havarijných stavov v obci pokračuje.

Sanácia havarijných stavov v obci pokračuje.

Vedenie obce aktívne pracuje na sanácií havarijných stavov v obci. Po tom, čo sa starostovi obce podarilo získať dotáciu z Úradu vlády SR v objeme 12 000.- Eur,  obec v roku 2018 svojpomocne sanuje múr na ul. Školskej pred budovou ZŠ s MŠ v dĺžke cca. 170 m a nanovo ho vybuduje z okrasných tvárnic v štýle pokračujúcej línie ul. Mlynskej (oplotenie cintorína a farského dvora). Získané finančné prostriedky budú použité na nákup stavebného materiálu.

Obec stavbu zrealizuje svojpomocne, pričom využite pracovný potenciál  dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov evidovaných na ÚPSVaR Prešov v rámci ich aktivácie  pri zvyšovaní ich pracovných návykov.

Veríme, že aj táto investícia skrášli našu dnes už 770 ročnú obec a prispeje k zvyšovaniu životnej úrovne jej obyvateľov.

Aktivitou sa zavŕši revitalizácia ul. Školskej v lokalite pred ZŠ.