Schválená dotácia na ďalšiu investičnú akciu v obci Pečovská Nová Ves, tentokrát na cyklochodník EuroVelo 11.

Schválená dotácia na ďalšiu investičnú akciu v obci Pečovská Nová Ves, tentokrát na cyklochodník EuroVelo 11.

Obec Pečovská Nová Ves v uplynulých dňoch uspela s ďalšou z podaných žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov. Tentokrát jej bola schválená dotácia na projekt výstavby cyklotrasy s názvom „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“  vo výške  723.592,14 Eur.

Sny z minulosti v podobe  štúdií trás cyklotrasy dostali nie len podobu reálne vypracovanej projektovej dokumentácie, ale aj finálny inžiniering s vysporiadanými vlastníckymi vzťahmi, právoplatným stavebným povolením a podporeným projektom na výstavbu 3 298,595 m dlhého cyklochodníka v katastri Pečovskej Novej Vsi vrátane 3 lávok cez potok Ginec, občasný potok a potok Ľutinka a infraštruktúrou v podobe  cykloprístrešku pri železničnej stanici v Pečovskej Novej Vsi.

Cyklochodník vedie katastrom obce v smere od Sabinova po Červenicu pri Sabinove v súbehu so železničnou traťou. Je obojsmerný s cyklistickým pruhom šírky 1,5 m, jeho celková šírka je 3 m a je lemovaná obrubníkom.

V týchto dňoch prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby, aby sme minimalizovali časový sklz doby začatia jej výstavby pôvodne plánovaný na jún 2018.

Snahy obce zamerané na zvýšenie jej atraktívnosti   a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, najmä smerom k okresnému mestu Sabinov týmto konkrétnym podporeným projektom zjavne nekončia. Aktívne pracujeme na ďalšom obdobnom projekte smerujúcom do Doliny Čergova.