Slávnostné rozsvietenie vianočnej jedličky sv. Mikulášom