Stavebné povolenie – Pečovská Nová Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová

Stavebné povolenie – Pečovská Nová Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová

Stavebné povolenie na líniovú stavbu – Pečovská Nová Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová, SO 01 Káblové NN rozvody, SO 02 Verejné osvetlenie, PS 01 Úprava transformačnej stanice TS6 – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_ibv_jablonova_nn_vedenie