Stavebné povolenie – Miestna komunikácia ku komunitnému centru v Pečovskej Novej Vsi

Stavebné povolenie – Miestna komunikácia ku komunitnému centru v Pečovskej Novej Vsi

Stavebné povolenie na stavbu Miestna komunikácia ku komunitnému centru v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_mk_ku_komunitnemu_centru