Stavebné povolenie – Pečovská Nová Ves – 2×12 b.j. bežný štandard, NN, VO, OEZ – verejná vyhláška

Stavebné povolenie – Pečovská Nová Ves – 2×12 b.j. bežný štandard, NN, VO, OEZ – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu – Pečovská Nová Ves – 2×12 b.j. bežný štandard, SO 08 Úprava NN vedenia a DP, SO 09 Úprava vedenia VO, SO 10 Odberné elektrické zariadenia – 2×12 b.j. – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_pnv_2x12_bj_nn_vo_oez