Stavebné povolenie – Pečovská Nová Ves – bytový dom 4 x 12 B. J. – spevnené plochy – verejná vyhláška

Stavebné povolenie – Pečovská Nová Ves – bytový dom 4 x 12 B. J. – spevnené plochy – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na inžiniersku stavbu: Pečovská Nová Ves – bytový dom 4 x 12 B. J., v rozsahu stavby: SO 11 Spevnené plochy – chodníky,  SO 12 Spevnené plochy – komunikácie, SO 13 Spevnené plochy – parkovacie miesta – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_pecovska_nova_ves_bytovy_dom_4x12_bj_spevnene_plochy