Stavebné povolenie – Pečovská Nová Ves – bytový dom 4 x 12 B.J. – verejná vyhláška

Stavebné povolenie – Pečovská Nová Ves – bytový dom 4 x 12 B.J. – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu – Pečovská Nová Ves – bytový dom 4 x  12 B.J. , v rozsahu stavby: SO 01 Bytový dom A1, SO 02 Bytový dom A2, SO 03 Bytový dom A3, SO 04 Bytový dom A4, SO 05 Vodovodná prípojka, SO 06 Splašková kanalizácia, SO 08 Odberné elektrické zariadenie, SO 09 Rozšírenie STL plynovodu, SO 10 Odberné plynové zariadenia – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_pecovska_nova_ves_bytovy_dom_4x12_bj