Stavebné povolenie – Pečovská Nová Ves – IBV 2 RD, NN vedenie – verejná vyhláška

Stavebné povolenie – Pečovská Nová Ves – IBV 2 RD, NN vedenie – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na líniovú stavbu – Pečovská Nová Ves – IBV 2 RD, SO 01 NN vedenie, SO 02 Odberné elektrické zariadenie – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_pnv_ibv_2rd_nn_vedenie