Stavebné povolenie – Rekonštrukcia a rozšírenie MK vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, SO 02 – MK na ul. Mlynská – verejná vyhláška

Stavebné povolenie – Rekonštrukcia a rozšírenie MK vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, SO 02 – MK na ul. Mlynská – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, SO 02 – miestna komunikácia na ul. Mlynská – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_mk_pnv_mlynska