Stavebné povolenie – Rodinný dom a garáž na pozemku parc. č. C KN 1549/13 k. ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Stavebné povolenie – Rodinný dom a garáž na pozemku parc. č. C KN 1549/13 k. ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu – Rodinný dom a garáž na pozemku parc. č. C KN 1549/13 kat. územie Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_rodinny_dom_a_garaz_na_pozemku_1549_13