Stavebné povolenie – Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na p. č. KN-C 1471/22 – verejná vyhláška

Stavebné povolenie – Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na p. č. KN-C 1471/22 – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na líniovú stavbu – Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na p. č. KN-C 1471/22 v k. ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf   stavebne_povolenie_rozsirenie_distribucnej_siete_plynu_k_ms