Stavebné povolenie na stavbu – Rodinný dom na pozemku KN-C 1548/9 k. ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu – Rodinný dom na pozemku KN-C 1548/9 k. ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu – Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 1548/9 katastrálne územie Pečovská Nová Ves pre stavebníkov Mgr. Jakub Straka a Mgr. Ľudmila Straková, v konaní zastúpených spoločnosťou ERDIAMO SK, s.r.o. Veľký Šariš – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_rodinny_dom_na_pozemku_1548_9_pnv