Stavebné povolenie na stavbu – Rodinný dom na pozemku par.č. 289; 290; k. ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu – Rodinný dom na pozemku par.č. 289; 290; k. ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu – Rodinný dom na pozemku par. č. 289; 290, katastrálne územie Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_rd_na_pozemku_289_290