Stavebné povolenie na stavbu SO – 02 Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu SO – 02 Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu – SO – 02 Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_prestavba_mk_romska_pnv