Stavebné povolenie – Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi – obnova územia – verejná vyhláška

Stavebné povolenie – Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi – obnova územia – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu – Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi – obnova územia – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_vodozadrzne_opatrenia_lutinska_pnv