Úradné hodiny Obecného úradu

Úradné hodiny Obecného úradu

  Oznamujeme občanom, že  Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi  bude  od 18.5.2020 /pondelok/   otvorený pre  verejnosť  už  v štandardných  úradných  hodinách  : 

    Úradné hodiny Obecného úradu 

Pondelok 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00
Utorok 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00
Streda 8.00 – 11.00 13.00 – 16.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 – 11.00 13.00 – 14.00

 

Úradné hodiny spoločného  stavebného úradu 

Pondelok nestránkový deň
Utorok 8.00 – 11.30 13.00 – 15.30
Streda        – 13.00 – 16.30
Štvrtok 8:00 11:30
Piatok nestránkový deň

 

                        Zároveň oznamujeme , že Obecná knižnica, Hlavná 33, bude od 19.5.2020   otvorená v štandardných  hodinách:

utorok  –   od   13:30  hod do 17:00 hod.

štvrtok –   od   13: 30 hod do 17:00 hod.

                                   

        Upozorňujeme, že naďalej  platí

Z  Á  K  A  Z         V S T U P U

do  budovy   Obecného   úradu

bez ochrany tváre.

Je potrebné mať zakryté ústa a nos rúškom, príp. šálom či šatkou alebo inou vhodnou alternatívou, ktorá vytvorí bariéru medzi tvárou a vonkajším prostredím z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu.

                                                                            Ďakujeme za pochopenie.

zmena