Usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

Usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

Usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

v súbore pdf  usmernenie_pri_postupe_registracie_chovu_1_osipana

príloha č. 1  Registrácia chovu 1 ks OŠ – Príloha č1

príloha č. 2  Predaj 1 ks OŠ – Príloha č2

grafické znázornenie  grafické znázornenie – registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu