Územné rozhodnutie – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 B.J. – Bežný štandard – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 B.J. – Bežný štandard – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 B.J. – Bežný štandard – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_bytovy_dom_v_obci_pecovska_nova_ves