Územné rozhodnutie – MK ku komunitnému centru

Územné rozhodnutie – MK ku komunitnému centru

Územné rozhodnutie pre umiestnenie inžinierskej stavby Miestna komunikácia ku komunitnému centru v Pečovskej Novej Vsi

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_mk_ku_komunitnemu_centru