Územné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová

Územné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby – Pečovská Nová Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová, SO 01 Káblové NN rozvody, SO 02 Verejné osvetlenie, PS 01 Úprava transformačnej stanice TS6 – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_ibv_jablonova_nn_vedenie