Územné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – IBV 11 RD, ul. Záhradná

Územné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – IBV 11 RD, ul. Záhradná

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby – Pečovská Nová Ves – IBV 11 RD, ul. Záhradná, SO 01 Káblové NN rozvody, SO 02 Verejné osvetlenie – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_ibv_zahradna_nn_vedenie