Územné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská – VN, NN, TS – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská – VN, NN, TS – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská, VN prípojka 22 kV, NN vedenie, PS 01 Transformačná stanica 22/0,4 kV – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_pnv_ibv_mlynska_vn_nn_ts