Územné rozhodnutie – Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie – Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby – Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_prestavba_mk_romska_pecovska_nova_ves