Územné rozhodnutie – Rozšírenie distribučnej siete parc.č. 508, Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie – Rozšírenie distribučnej siete parc.č. 508, Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby “Rozšírenie distribučnej siete parc. č. 508, Pečovská Nová Ves” na pozemku parc. č. C-KN 511/1; 513/4 a E-KN 785/1 k.ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_rozsirenie_distribucnej_siete_plynu_p_c_508_pnv