Územné rozhodnutie – Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ

Územné rozhodnutie – Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ

Územné rozhodnutie pre umiestnenie líniovej stavby Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na p. č. KN-C 1471/22 v k. ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_rozsirenie_distribucnej_siete_plynu_k_ms