Územné rozhodnutie – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul. – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul. – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul. – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_rozsirenie_vodovodu_a_kanalizacie_pnv_romska_ul