Územné rozhodnutie o umiestnení inžinierskej líniovej stavby – Optický kábel SITEL s.r.o. Sabinov – Stará Ľubovňa – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení inžinierskej líniovej stavby – Optický kábel SITEL s.r.o. Sabinov – Stará Ľubovňa – verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Sabinov č. 20604/2018 – 001/Va zo dňa 03.05.2019 – Územné rozhodnutie o umiestnení inžinierskej líniovej stavby – Optický kábel SITEL s.r.o. Sabinov – Stará Ľubovňa – verejná vyhláška

v súbore pdf   verejna_vyhlaska_uzemne_rozhodnutie_sitel

situácia v súbore pdf  opticky_kabel_sitel_situacia_pecovska1