Územné rozhodnutie – Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi – obnova územia – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie – Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi – obnova územia – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia – Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi – obnova územia – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_vodozadrzne_opatrenia_lutinska_pnv