Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

v súbore pdf  uznesenie_vlady_sr_30_2021