Uznesenie vlády SR – najdôležitejšie informácie, dátumy a výnimky od 2.11.2020

Uznesenie vlády SR – najdôležitejšie informácie, dátumy a výnimky od 2.11.2020

Vychádzanie mimo svojich obydlí bude regulované i po ďalšie dni. Na základe významne zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie o tom uznesením rozhodla Vláda Slovenskej republiky. Podmienky pohybu po území Slovenskej republiky budú  od 2. do 8. novembra 2020 miernejšie v porovnaní s predchádzajúcim stavom, a to aj vo vzťahu k účasti na plánovanom celoplošnom testovaní obyvateľov na COVID-19.

Presné znenie uznesenia vlády SR, ktoré definuje výnimky z obmedzeného pohybu na území SR od 2. do 8. novembra 2020 nájdete tu. Zároveň sa na regulovaný pohyb po území Slovenska vzťahuje aj vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa nájdete tu

Izolácia v domácom prostredí (karanténa) sa nariaďuje pozitívne testovaným osobám. Na osoby, ktoré sa rozhodli nezúčastniť plošného testovania, sa pravidlá pre domácu izoláciu nevzťahujú. Takéto osoby sa majú riadiť pravidlami zverejnenými v uznesení vlády SR  693_2020